Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie

Dlaczego żyję? Kim jestem? Co się stanie po mojej śmierci? Te pytania nurtowały ludzkość przez wieki. Możesz uzyskać odpowiedzi dzięki zrozumieniu Bożego planu zbawienia i poznaniu Jezusa Chrystusa.

Dlaczego Jezus ?

Kim On jest? Co takiego zrobił?

Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat w ludzkim ciele, żył bez grzechu, a następnie umarł i zmartwychwstał, aby ocalić ludzkość od konsekwencji grzechu i śmierci.
Chrystus umarł, aby zapłacić za nasze grzechy, co oznacza, że może odpuścić również twoje winy. Ponieważ zwyciężył śmierć, możesz zyskać życie wieczne – możesz dowiedzieć się co się z tobą stanie po śmierci ciała. Jednak nie otrzymasz daru przebaczenia i życia wiecznego, jeśli nie…

Poprosisz o przebaczenie,
Uwierzysz w dar zbawienia,
Pomodlisz się i wyznasz swoje grzechy,
Przyjmiesz Jezusa do serca i życia.

Poproś Go

W Apokalipsie Jana 3:20 (BT) Jezus stwierdza:
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.”

Co to oznacza?

Jezus Chrystus chce nawiązać z Tobą bliską relację. Czeka, aż przyjmiesz Go do swojego serca i życia. Wszystko co musisz zrobić, to Go zaprosić.

Jednak najpierw musisz poprosić Go o przebaczenie:

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa „– Dz. Apostolskie 3:19 – 20 (BT).

Uwierz Mu

Jeśli już poprosiłeś Boga o przebaczenie, musisz wykonać kolejny krok – uwierzyć Bogu w dar zbawienia, który pragnie ci ofiarować.
Ważne jest, abyś zrozumiał, że dar przebaczenia i życia wiecznego otrzymujesz za darmo. – nie możesz na niego zasłużyć.

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił” – List do Efezjan 2:8 – 9 (BT).

Życie wieczne otrzymujesz dzięki Bożej łasce – mocy Boga, która cię przemienia. Oznacza to, że Bóg oferuje ci coś, na co ty sam nie mógłbyś nigdy zapracować. Nie musisz zabiegać o ten dar. Wszystko co musisz zrobić, to z całego serca uwierzyć, że Jezus Chrystus za ciebie umarł. Czy w to wierzysz?

Pomódl się

Biblia obiecuje, że gdy szczerze poprosisz Boga o przebaczenie i zaufasz Jezusowi, wówczas zaczniesz doświadczać nowego życia w Chrystusie.

„Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” – List do Rzymian 10:9 (BT).

Zatem z całego serca oddaj dziś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wyznaj grzechy i poproś Boga o przebaczenie. Powiedz mu, że będziesz wierzyć w Jezusa i podziękuj Mu za dar wiecznego życia. Pomódl się teraz:
Ojcze, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Proszę, wybacz mi i oczyść mnie z moich win. Obiecuję, że będę wierzyć w Jezusa, Twojego Syna i że będę Mu ufać. Wierzę, że On umarł za mnie – że wziął na Siebie moje grzechy, zaniósł je na krzyż i zapłacił za nie Swoją krwią. Wierzę, że Jezus powstał z martwych. Dziś oddaję Mu swoje życie.
Dziękuję Ci, Ojcze, za wspaniały dar przebaczenia i życia wiecznego. Proszę, pomóż mi żyć dla Ciebie. W imieniu Jezusa, Amen.

W słowach, które właśnie wypowiedziałeś, nie ma nic magicznego. Bóg odpowie na Twoją modlitwę, widząc postawę twojego serca.

Przyjmij Jezusa

Ostatni krok, jaki musisz wykonać, aby stać się chrześcijaninem to przyjęcie daru przebaczenia i życia wiecznego. Biblia uczy:

„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego ” – Ew. Jana 1:12 (BT).

Przyjmując Jezusa do swojego serca, stajesz się Bożym dzieckiem. Od tej pory możesz przebywać w Jego obecności i rozmawiać z Nim poprzez modlitwę – w każdej chwili, o czymkolwiek.

Życie chrześcijańskie polega na tworzeniu osobistej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, a najlepsze jest to, że ten związek będzie trwał całą wieczność! Zatem przyjmij Go z radością!