Kim jesteśmy

Fundacja STAŃ W PRAWDZIE została powołana aktem notarialnym repertorium A nr 112/2017 w dniu 10 stycznia 2017 przed notariuszem Aleksandrem Drożdż w Poznaniu.

 

Misja Fundacji:

Misją Fundacji jest propagowanie wartości chrześcijańskich wśród mężczyzn, kobiet oraz małżeństw. Wspieranie mężczyzn w ich roli społecznej jako mężów i ojców. Fundacja STAŃ W PRAWDZIE pomaga małżeństwom w rozwiązywaniu konfliktów, komunikacji małżeńskiej i uchronieniem relacji małżeńskich przed rozpadem i rozwodem. Fundacja aktywnie propaguje ideę mediacji rodzinnych, ochrony więzi rodziców i ich dzieci.

 

Wizja:

Kochaj – Uwierz – Przestań wątpić