Mężczyzna dziś – presja i odpowiedzialność społeczna

Serce mężczyzny to potęga.

Zostało ukształtowane na wzór serca Boga Ojca. Niestety, wielu mężczyzn nie potrafi odkryć drzemiącego w nich potencjału. Czym charakteryzuje się serce mężczyzny, jakie są jego mocne i słabe punkty