Wsparcie & Poradnictwo

Rozmowy indywidualne w sytuacji kryzysu, rozłamu relacji 

**** indywidualne wsparcie dla kobiet

**** indywidualne wsparcie dla mężczyzn

**** wsparcie dla par i rodziców

Mediacja , rozwiązywanie konfliktów, mediacja rodzinna przedsądowa

**** nasi wykwalifikowani mediatorzy są członkami Polskiego Centrum Mediacji

 

Pisanie wniosków i pism procesowych w sprawach rodzinnych

**** odpowiedzi na pozew, gdzie jedna ze stron nie zgadza się na rozwód

 

Wsparcie duchowe, psychologiczne, prawne przy współpracy zewnętrznych specjalistów