Relacje

Biblijne podstawy relacji

Mądrość w relacjach obejmuje sześć ważnych umiejętności, które mogą się przerodzić   nawyk:
(możemy pogrupować je w trzech wymiarach które tworzą pełny obraz 360º. Te wymiary to to w jaki sposób odniesimy się do: Boga, siebie i innych)

Bóg – świadomość Boga (pamiętanie) –
to umiejętność postrzegania wszelkich aspektów życia z punktu widzenia
Bożej natury, Jego działania i obietnic.

Bóg – zaangażowanie (wierność) –
to umiejętność wiernego ufania Bogu, naśladowania Go
i okazywania posłuszeństwa w sposób,
który Jemu sprawia przyjemność i oddaje chwałę.

Ja – świadomość (pokora) –
to umiejętność właściwego oceniania własnych emocji,
interesów, wartości, mocnych i słabych stron.

Ja – zaangażowanie (dyscyplina) –
to umiejętność takiego zarządzania swoimi myślami,
emocjami, słowami i działaniem, by sprawiały Bogu
zadowolenie i sprzyjały Jego zamierzeniom.

Inni – świadomość (współczucie) –
to umiejętność rozumienia i odczuwania empatii
wobec doświadczeń, emocji i potrzeb drugiego człowieka.

Inni – zaangażowanie (służba) –
to umiejętność zachęcania, współpracowania i łagodzenia nieporozumień
z innymi w sposób, który jest korzystny dla obydwu stron.